777 66 100

Tjenester

Vår Serviceavdeling påtar seg mange ulike oppdrag for både private og det offentlige.

Blant annet:

- Henter og leverer div. post hos kunder
- Vedlikeholder grøntareal
- Måker/freser snø
- Henter og leverer til og fra bruktbutikken

- Salg av strøsand


Hvis du ikke vet hvem som kan gjøre det, spør oss!