Ut i arbeid / jobbsøkere

Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA )

Vekstbedriftene skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren skal ( I stedet for kan) trives og utvikle seg på jobben. Oppgaven er å bistå mennesker til utvikling og trivsel. Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.
Vi gir i dag arbeid til 20 personer innenfor tiltaket VTA. Kriteriet for å få jobb ved bedriften er at personen mottar uføretrygd fra NAV.

Dersom du har, eller inær framtid venter å få, innvilget uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker ved bedriften.

Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.

  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
  • Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven,og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

 

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften fram til pensjonsalder. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

  • Utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
  • Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven,og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

AFT (Arbeidsforberedende trening)

AFT er et arbeidsmarkedstiltak som formidles gjennom det lokale NAV kontoret. Dette er en tilrettelagt arbeidspraksis som tilpasses deg. Vi vil prøve å finne arbeidsoppgaver som passer for deg. Målet er at vi sammen med deg skal kartlegge din arbeidsevne og finne ut hva som skal til for at du skal komme deg videre i ordinært arbeid eller utdanning.

Vi er spesielt opptatt av å finne ut hva du liker og trives med, hva du får til og hva du kan utvikle deg videre på. Etter at du har deltatt på tiltaket vil du ha fått med deg praktisk erfaring fra ett eller flere arbeidsområder. I tillegg vil du ha en plan på hvordan du skal komme deg videre. Du kan også få veiledning i og skrive jobbsøknader, lage din egen CV.

Hvordan få arbeid på en av tiltaksplassene ved ReisaVekst as?

Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med ReisaVekst, eller med din saksbehandler på NAV. Du kan ta kontakt med bedriften enten ved å ringe, skrive brev, sende epost eller møte opp på bedriften.

Vår visjon er: - Arbeid og trivsel -