Fra uføretryd til jobb

Vår viktigste oppgave er å bistå mennesker som er i ferd med å bli, eller er uføretrygdet tilbake i arbeid og aktivitet. ReisaVekst AS er en godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak under NAV. For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting. Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å utvikle den enkeltes ressurser og mulighet for å øke livskvaliteten og deltakelsen i samfunnet.

Kontakt ReisaVekst as for mer informasjon om å komme fra uføretrygd til jobb og aktivitet.

Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening

Ett kriterie for å få plass på tiltaket (VTA) er at personen mottar uføretrygd fra NAV. Selv om en har  behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan man være aktuell som arbeidstaker ved bedriften. Tiltaket (AFT) bidrar med å utvikle personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og har som hovedmål om å få personen videre i arbeid eller i utdanning. Arbeidet består av produksjon av varer og tjenester. I henhold til arbeidsmiljøloven er personen arbeidstaker, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.


Varig Tilrettelagt Arbeid er et tiltak som ikke er tidsbegrenset. Det betyr at du kan få jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er tiltak som kan benyttes av personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsevne. AFT er en tilrettelagt arbeidspraksis som tilpasses deg gjennom å finne arbeidsoppgaver som passer. Målet er å finne ut av hva som skal til for å finne ut hvordan du kommer ut i ordinært arbeid.
Etter å ha deltatt på dette tiltaket har du skaffet deg praktisk erfaring fra flere arbeidsområder.

Kontakt ReisaVekst as for mer informasjon om å komme fra uføretrygd til jobb.