Hjelp med uføretrygd

Uføretrygdede er ikke en homogen gruppe. Derfor er også behovene for hva slags hjelp den enkelte uføretrygdede trenger også forskjellig. Ved Nordreisa ASVO tilbyr vi mange former for hjelp med uføretrygd. To eksempler på hjelp med uføretrygd er varig tilrettelagt arbeid og kvalifiseringsprogram. Kun VTA som er på uføretrygd, APS har ikke det.

Kontakt Nordreisa AS for mer informasjon om hjelp med uføretrygd.

Varig tilrettelagt arbeid og kvalifiseringsprogram

Virkemidlene for å få mennesker fra uføretrygd til jobb består av tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Kriteriet for å få plass på tiltaket (VTA) er at personen mottar uføretrygd fra NAV. Har personen behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan man være aktuell som arbeidstaker ved bedriften. Tiltaket (APS) bidrar med å utvikle personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Kvalifisering oppnås gjennom produksjon av varer og tjenester. I henhold til arbeidsmiljøloven er personen arbeidstaker, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Kun VTA
Varig Tilrettelagt Arbeid er et tiltak som ikke er tidsbegrenset.

Det betyr at du kan få jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) (er et kvalifiseringsprogram som - tas bort) kan benyttes av personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsevne. APS er en tilrettelagt arbeidspraksis som tilpasses deg gjennom å finne arbeidsoppgaver som passer. Målet er å finne ut av hva som skal til for å finne ut hvordan du kommet ut i ordinært arbeid.


Etter å ha deltatt på dette tiltaket har du skaffet deg praktisk erfaring fra flere arbeidsområder.

Kontakt Nordreisa AS for mer informasjon om hjelp med uføretrygd.