Om oss

ReisaVekst ble etablert i 1983. Vi er eid av Nordreisa Kommune.
ReisaVekst as har en samarbeidsavtale med NAV, og vi er en godkjent tiltaksarrangør for flere arbeidsmarkedstiltak under NAV.
For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening så har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting.
I mars 2011 ble vi sertifisert etter det europeiske kvalitetssikringsprogrammet eQuass som dekker alle europeiske krav til kvalitet i levering av velferdstjenester.

Hva kan ReisaVekst tilby?


VEKST er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter. Navnet er valgt fordi formålet med bedriftene er menneskelig vekst og utvikling.

Vi er leverandører av varer og tjenester. Men den viktigste oppgaven er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Flere og flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid.

Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand for å komme videre. Kanskje du kan bli en ny, arbeidslysten medarbeider hos oss?

Tiltakene skal bidra til å utvikle den enkelte arbeidstakers ressurser og derved øke livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

 

For jobbsøkere

Hvis du ikke vet hvem som kan gjøre det, spør oss!


Vekstbedriftenes spesielle struktur gir oss muligheter til å være mer tilpasningsdyktige enn de fleste. Vi kan veldig ofte improvisere og finne den smarte måten å gjøre tingene på - den som ikke så lett lar seg innpasse i andre bedrifters hverdag.

En større og større del av virksomheten vår er tjenesteproduksjon. Vi har vaskeri, utfører oppgaver som postombæring, transport, vedlikehold av grøntanlegg etc. Vi produserer også ved, driver ett aktivitetssenter og lager diverse produkter som feks. benker på vårt lille snekkeri.

 

Våre varer og tjenester

Vår visjon er: - Arbeid og trivsel -