Tilrettelagt arbeidsplass

Det viktigste målet med en tilrettelagt arbeidsplass er å bistå mennesker som er i ferd med å bli, eller er uføretrygdet tilbake i arbeid. En tilrettelagt arbeidsplass er ofte et godt virkemiddel for å bistå uføre mennesker med å få arbeid. Flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid. Målet med en tilrettelagt arbeidsplass er at uføre skal utvikle sine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Andre mål med en tilrettelagt arbeidsplass for uføre er kvalifisering til ordinært arbeid gjennom produksjon av varer og tjenester.

ReisaVekst as har en samarbeidsavtale med NAV. For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening så har vi egne avdelinger for produksjon og tjenesteyting. I tillegg kan ReisaVekst AS tilby et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter. Disse kalles vekstbedrifter.
Vekstbedriftenes spesielle struktur gir oss muligheter til å være mer tilpasningsdyktige enn de fleste. Vi kan veldig ofte improvisere og finne den smarte måten å gjøre tingene på - den som ikke så lett lar seg innpasse i andre bedrifters hverdag.

Kontakt ReisaVekst for mer informasjon om å tilrettelagt arbeidsplass.

Tilrettelagt arbeidsplass - arbeidspraksis og Varig Tilrettelagt Arbeid

Virkemidlene for å få mennesker fra uføretrygd til jobb består av tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), og arbeidsforberedende trening (AFT). Kriteriet for å få plass på tiltaket (VTA) er at personen mottar uføretrygd fra NAV. Har personen behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan man være aktuell som arbeidstaker ved bedriften. Tiltaket (AFT) bidrar med å utvikle personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Kvalifisering oppnås gjennom produksjon av varer og tjenester. I henhold til arbeidsmiljøloven er personen arbeidstaker, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.
Varig Tilrettelagt Arbeid er et tiltak som ikke er tidsbegrenset. Det betyr at du kan få jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et kvalifiseringsprogram som kan benyttes av personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. AFT er en tilrettelagt arbeidspraksis som tilpasses deg gjennom å finne arbeidsoppgaver som passer. Målet er å finne ut av hva som skal til for å finne ut hvordan du kommet ut i ordinært arbeid.


Etter å ha deltatt på dette tiltaket har du skaffet deg praktisk erfaring fra flere arbeidsområder.

Kontakt ReisaVekst AS for mer informasjon om å tilrettelagt arbeidsplass.